GLOBAL HERITAGE - LOCAL CONTEXT

Program


Konferansested

Statkraftstova i Tyssedal
Litteraturhuset i Odda
Lindehuset i Odda

Last ned programmet i pdf-format

Onsdag 29. august
”UNESCO og verdensarv” (Litteraturhuset i Odda)
08.50 Avreise fra Bergen med Hurtigbåt til Rosendal, ankomst kl. 10.45
11.00 Avreise Rosendal kai med buss, ankomst Odda busstasjon kl. 11.50
12.00 Åpning av konferansen v/professor Torunn Selberg. Litterturhuset i Odda - Lunsj
13.30 Omvisning på smelteverkstomta - de ulike deler av anlegget
14.30 Introduksjon til seminaret ved Torunn Selberg
14.45 ”Verdensarvkonsekvenser: Hva skjer når noe blir verdensarv?”, Owe Ronström, etnolog, Högskolan på Gotland.
15.15 ”Har vår nære fortid ei framtid?”, Roger Strand, professor, Senter for Vitenskapsteori, UiB
15.45 Diskusjon
16.45 Avreise med buss fra Odda til Tyssedal. Guidet tur der bussen kjører innom Skjeggedal og demningen.
19.00 Ankomst Tyssedal hotell, innkvartering
20.00 Middag
   
Torsdag 30. august
"Lokal verdensarv" (Statskraftstova, Tyssedal)
08.00 Frokost
09.25 Andre sesjon (20 min innlegg), introduksjon ved Randi Barndon
09.30 ”Global heritage – local context”, presentasjon av prosjektet av Torunn Selberg, Randi Barndon og Asbjørn Engevik
09.50 ”Hva skjer når hverdagen blir verdensarv?”, Randi Bårtvedt, etnolog (NVIM)
10.10 Kaffe, te og frukt
10.30 Industrisamfunn, avindustrialisering, industriell kulturarv”, Hans-Jakob Ågotnes, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
10.50 Diskusjon
11.05 "Fra produksjonsanlegg til postindustriell arkitektur - kulturminnevern og transformasjon", professor Siri Skjold Lexau, kunsthistoriker, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB.
11.25 Sted, erindringskultur i fotografi og kunst”, Karen Kipphoff, fotograf/kunstner
11.45 Diskusjon
12.00 Lunsj
13.00 Making a nomination to the World heritage List”, Barry Gamble
13.30 Industrial heritage as cultural heritage”, Stuart Smith, generalsekretær TICCIH
14.00 Diskusjon
14.15 Kaffe, te, frukt
14.30 ”Kulturminnet som et flerfoldig objekt”, Terje Brattli, arkeolog, NTNU
14.50 Industristaden som kulturarv», Erik Fossåskaret, kultursosiolog, Institutt for Medie-, kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger
15.15 Diskusjon/oppsummering
   
18.00 Sosialt samvær/treffpunkt på hotellet/kraftstasjon
20.00 Konferansemiddag Tyssedal kraftstasjon med underholdning/kunstnerisk innslag
   
Fredag 31. august
"Lokal verdensarv og den mediale virkelighet" (Litteraturhuset i Odda)
09.00 Transport fra Tyssedal til Odda (Lindehuset)
09.10 Tredje sesjon, introdiksjon v/ Asbjørn Engevik
09.15 ”Lokal verdensarv – politikk, forvaltning og regional utvikling”,
introduksjon ved Per Morten Ekerhovd, fylkeskonservator Hordaland Fylkeskommune.
09.35 ”Regionsenteret Odda i Hardanger med verdensarvstatus”, John Opdal, Ordfører i Odda.
09.50 ”Lokal verdensarv og den mediale virkelighet”, introduksjon ved Nina Kongtorp, kultursjef, Odda kommune.
10.10 Filvisning: "Frå solsiden til skuggeland?", førsteamanuensis Frode Storås
10.40 Diskusjon
11.00 Kaffe, te. frukt
11.25 Den kvisete jenta i Hardanger”, Asbjørn Kristoffersen, Bergens Tidende
11.45 Fra Odda til øvre Årdal – ei reise i industriarven”, Eva Røyrane
12.05 Lunsj
12.55 Introduksjon v/Hans Jakob Ågotnes
13.00 Litteratur som stedsutvikling”, Marit Eikemo, leder av Litteratursymposiet i Odda
13.20 Norske mediers og leseres interesse for kulturminner og kulturvern”, Knut Olav Åmås, dr. philos., kulturredaktør i Aftenposten
13.40 Paneldebatt: ”Media som kulturvernere”, ledes av Erik Fossåskaret
15.30 Avslutning av seminar
17.40 Buss fra Odda til Rosendal
18.40 Avreise med hurtigbåt fra Rosendal
20.20 Ankomst Bergen
   
 

Last ned programmet i pdf-format

 

 

 

ugle uib

Department of Archaeology, History, Cultural studies and Religion

University Museum of Bergen

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates