GLOBAL HERITAGE - LOCAL CONTEXT

Om prosjektet 'Global Heritage - Local Context' test

 

Under programmet ”Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger” i Norges Forskningsråd har prosjektet ”Global heritage – local contexts” mottatt støtte til å arrangere et seminar om temaet.
Prosjekt har som utgangspunkt at vårt forhold til fortiden er en kulturell forutsetning i det senmoderne samfunnet. Dette forholdet uttrykkes blant annet i en økende interesse for og betydning av kulturminner og kulturarv. Vi ser kulturarv som en prosess;  det er en ny form for kulturell produksjon som henter sine referanser i fortiden.


Vi ønsker å tematisere de aktuelt pågående prosessene som bidrar til å omforme industri til kulturarv. Konkret vil vi ta utgangspunkt i Odda og den såkalte Oddaprosessen. I Odda arbeides det for å bevare Smelteverkstomten –gjennom å gi den en plass på UNESCOs verdensarvsliste. Lokalt har dette ført til stridigheter. Dette tydeliggjør at det ikke er selvsagt at kulturarv og kulturminner er positive ting slik det lett kan oppfattes. Kulturarv er verdiladet, og prosessen frem mot en eventuell kulturarvstatus kan tydeliggjøre hvilke verdier som er i spill, særlig når kulturminnet er omstridt. Vi vil derfor bruke denne konkrete saken som utgangspunkt for å diskutere hvilke verdimessige endringer som knytter seg til denne typen kulturarvprosesser.

 

Professor i kulturvitenskap Torunn Selberg (prosjektleder)
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Universitetet i Bergen


Førsteamanuensis Hans-Jacob Ågotnes,
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Universitetet i Bergen


Førsteamanusensis Randi Barndon,
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Universitetet i Bergen


Dr. Art. Asbjørn Engevik jr.,
Universitetsmuseet i Bergen, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen


Konferansen i Odda/Tyssedal 29.-31. august 2012 er støttet av Forskningsrådet og er en del av et større forsknigsprosjekt som det også er søkt om støtte til.

 

 

 

ugle uib

Department of Archaeology, History, Cultural studies and Religion

University Museum of Bergen

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates